Služby

Kontakt

Kravsko 212
IČO: 48398519
DIČ: CZ 48398519

Telefon/Fax:
+420 515 255 129
+420 515 255 269

Mobil:
+420 731 762 341
+420 777 062 939

Email:
moravialov@moravialov.cz

Moravialov s.r.o.

Firma Moravialov s.r.o. vznikla v roce 1993, sídlí v obci Kravsko. Tato obec se nachází 8 km severovýchodně od města Znojma, poblíž silnice I. třídy E 59 směrem ze Znojma na Moravské Budějovice. Zpočátku se firma zabývala výkupem zvěřiny a jejím prodejem v kůži. V roce 2000 byla vybudována bourárna a od této doby se veškerá vykupovaná spárkatá zvěř bourá a prodávají se pouze zvěřinové díly.

V roce 2004 bylo firmě Krajskou veterinární správou přiděleno registrační číslo CZ 743.Firma má zaveden systém HCCP, který je pravidelně kontrolován Státní veterinární správou. Samotné zpracování zvěřiny je prováděno pod přísným dozorem státního veterinárního lékaře. Veškerá zvěřina je vykupovaná dle platné legislativy.

Vykupujeme zvěřinu z honiteb pouze v České republice, převážně z Jihomoravského kraje, částečně severomoravského regionu a z východních Čech. Výkup se provádí přímo v sídle firmy, nebo ve schválených sběrných místech, odkud se zvěřina pravidelně odváží schváleným chladícím vozem, určeným k přepravě zvěřiny. Rozbouraná zvěřina se prodává v tuzemsku, vyváží se do zemí EU i do třetích zemí.

V roce 2009 firma koupila pilu Olbramkostel, tímto svoji činnost rozšířila o pořez kulatiny. Při zpracování a prodeji je dbáno především na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků.